"Clinical characteristics and coronary features of coronary ectasia and aneurysm in China"
written by Zhongwei Cheng, Yingxian Liu, Shuyang Zhang, Wei Wu, Zhujun Shen, Zhongjie Fan, Hongzhi Xie, Zhenyu Liu, Xiaofeng Jin, Chonghui Wang, Yong Zeng, Quan Fang,
published by World Journal of Cardiovascular Diseases, Vol.3 No.1, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef