Home > AHS>
Biography
Dr. Birute Railiene

The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

Head of Information Department


Email: railiene@mab.lt


Qualifications

1996 PhD, Sociology, Vilnius University, Lithuania

1988 M.S. Librarianship and Bibliography, Vilnius University, Lithuania


Publications (Selected)

  1. Kraujo lašo paslaptys: Vyto Antano Tamošiūno bibliografijos rodyklė / sudarė Birutė Railienė. – Vilnius : Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2012. (Secrets in the drop of blood: Vytas Antanas Tamošiūnas: index of literature)
  2. Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / sudarė Aida Grybienė, Birutė Railienė.Vilnius : Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2011. – 70 p. (Juozas Marcinkevičius: index of literature).
  3. Antanas Buračas : literatūros rodyklė / Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė. – Vilnius: Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2009. (Antanas Buračas: index of literature).
  4. Andrius Sniadeckis. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. (Sniadeckis Andrius (1768-1838) : biography, bibliography).
  5. Pirmosios žinios apie Japoniją lietuviškoje spaudoje. Stepono Kairio trilogija (1906 m.) In: East Asian Studies in Lithuania, 2012, pp. 93–102. (First articles about Japan in Lithuanian Press)
  6. Seminaras Lenkijos mokslų akademijos Liudviko ir Aleksandro Birkenmajerių mokslo istorijos institute Varšuvoje. In: Evolution of Science and Technology, T. 4 (1) (2011), pp. 80–81. (Seiminar at the Ludwik and Alexander Birkenmaer Institute of Science History in Warsaw, Poland)
  7. Tadas Stanislovas Vrublevskis (Tadeusz Stanisław Wróblewski). In: Vilnijos vartai. 2012. Retrieved [2012-11-28] from the World Wide Web < http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=298 >.


Profile Details

Null