"Planning of Waste Management Systems in Urban Area Using Multi-Criteria Analysis"
written by Agnieszka Generowicz, Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka,
published by Journal of Environmental Protection, Vol.2 No.6, 2011
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Municipal solid waste management via multi-criteria decision making methods: A case study in Istanbul, Turkey
Journal of Cleaner Production, 2018
[2] Establishment of a New Urban Solid Waste Management Programs in Mazandaran Province, North of Iran
Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 2018
[3] PROPOZYCJE MIAR RYZYKA STRAT FINANSOWYCH W GOSPODARCE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
2016
[4] Conditions for the development of anaerobic digestion technologies using the organic fraction of municipal solid waste: perspectives for Poland
Environment, Development and Sustainability, 2016
[5] Multicriteria decision making in selecting best solid waste management scenario: A municipal case study from Bosnia and Herzegovina
Journal of Cleaner Production, 2015
[6] Charakterystyka energetyczna odpadów uzyskana z wykorzystaniem klasycznych formuł obliczeniowych i na podstawie polskich wyników analizy elementarnej poszczególnych frakcji
Logistyka, 2015
[7] Logistic Support Model for the Sorting Process of Selectively Collected Municipal Waste
Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability, 2015
[8] Charakterystyka energetyczna odpadów uzyskana z wykorzystaniem klasycznych formuł obliczeniowych i na podstawie polskich wyników analizy elementarnej …
2015
[9] Multi-Criteria Analysis of Waste Management in Szczecin.
2014
[10] Collaborative Decision Making for Solid Waste Management: A Delphi Analytical Hierarchy Process Approach.
International Journal of Applied Engineering Research, 2014
[11] Porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych w wyborze systemu gospodarki odpadami
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2014
[12] Location selection analysis for biological treatment plants for municipal waste
Journal of Power of Technologies, 2014
[13] Multi-Criteria Analysis of Waste Management in Szczecin
Polish Journal of Environmental Studies, 2014
[14] Analiza wielokryterialna–narz?dzie do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ?cieków z terenów wiejskich
Rynek Instalacyjny, 2014
[15] Charakterystyki energetyczne odpadów uzyskane z wykorzystaniem klasycznych formuł obliczeniowych dla paliw konwencjonalnych
SUMA, 2014
[16] Use of multicriteria decision-making in selection of best solid waste management scenario
2014
[17] Beyond 70%: Assessing Alternative Waste Management Opportunities for Institutions
2013
[18] MULTI KRITERIA TERHADAP PEMILIHAN ALTERNATIF PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS
2012