Advances in Chemical Engineering and Science

Advances in Chemical Engineering and Science

ISSN Print: 2160-0392
ISSN Online: 2160-0406
www.scirp.org/journal/aces
E-mail: aces@scirp.org
"Effect of Copper (II) Ions on Quality of Struvite Produced in Continuous Reaction Crystallization Process at the Magnesium Ions Excess"
written by Nina Hutnik, Boguslawa Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Matynia,
published by Advances in Chemical Engineering and Science, Vol.3 No.4B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Source and Central Level Recovery of Nutrients from Urine and Wastewater: A State-of-Art on Nutrients Mapping and Potential Technological Solutions
Journal of …, 2022
[2] A review on the incorporation and potential mechanism of heavy metals on the recovered struvite from wastewater
Water Research, 2021
[3] Effect of Copper and Zinc Ions on Struvite Nucleation and Crystal Growth Kinetics in Various Process Environments.
2020
[4] Size-dependent growth kinetics of struvite crystals in wastewater with calcium ions
2020
[5] Skład chemiczny i fazowy soli fosforanowych (V) odzyskiwanych z rzeczywistych ścieków z przemysłu mineralnych nawozów fosforowych
2020
[6] Effect of Ca: Mg ratio and high ammoniacal nitrogen on characteristics of struvite precipitated from waste activated sludge digester effluent
2019
[7] Nucleação na formação de estruvita: estado da arte
2019
[8] Recovery of phosphates (V) from wastewaters of different chemical composition
Open Chemistry, 2019
[9] Porównanie wpływu jonów miedzi (II) i cynku (II) w ścieku z przemysłu nawozów fosforowych na zależną od wielkości, liniową szybkość wzrostu kryształów struwitu w …
2019
[10] Nucleation in the formation of struvite: state of art
2019
[11] Struvite precipitation from anaerobic sludge supernatant and mixed fresh/stale human urine
Chemical Engineering Journal, 2018
[12] Związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu w procesie odzyskiwania fosforanów ze ścieków z hodowli zwierząt
Przemys? Chemiczny, 2018
[13] Prospects and Issues of Phosphorus Recovery as Struvite from Waste Streams
Handbook of Environmental Materials Management, 2018
[14] Wpływ jonów wapnia na wytrącanie i krystalizację struwitu ze ścieków
2017
[15] Phosphorus recovery as struvite from farm, municipal and industrial waste: Feedstock suitability, methods and pre-treatments
Waste Management, 2016
[16] Phosphorus Management and Recovery via Struvite Crystallization in New Zealand
2016
[17] Jakość struwitu wydzielanego w obecności jonów cynku
Przemys? Chemiczny, 2015
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top