Technology and Investment

Technology and Investment

ISSN Print: 2150-4059
ISSN Online: 2150-4067
www.scirp.org/journal/ti
E-mail: ti@scirp.org
"Empirical Research on the Relationship between Scientific Innovation and Economic Growth in Beijing"
written by Lei Zhang, Wei Song, Jun He,
published by Technology and Investment, Vol.3 No.3, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] A Framework for the Selection of Suitable Waste to Energy Technologies for a Sustainable Municipal Solid Waste Management System
2021
[2] İnovasyon, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Ampirik İlişki: OECD Ülkeleri için Panel Veri Analizi
Pamukkale üniversitesi ??letme Ara?t?rmalar? Dergisi, 2021
[3] The Impact of Interplay Between Formal and Informal Institutions on the Development of Innovation Networks: A Comparative Study of CEECs
Roczniki Nauk Społecznych, 2021
[4] TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİK YENİLİK GÖSTERGELERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Osman YILMAZ Doç. Dr. Hamza …, 2021
[5] TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA BİR UYGULAMA
Sakarya ?ktisat Dergisi, 2020
[6] Türkiye'de Düzey 2 Bölgelerinin Yenilikçilik Performansının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Analiz
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2020
[7] Determinantes de la innovación incremental y radical de las empresas ecuatorianas, período 2012-2014
2020
[8] Avrupa Birliği ve Türkiye için Ekonomik Göstergeler ile Sağlık ve Araştırma Geliştirme Göstergeleri Arasındaki İlişkiler
2020
[9] TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA BİR UYGULAMA
2020
[10] İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ/The Relationship Between Innovation And Economic Growth …
2019
[11] Students' attitudes and career expectations in science: a cross-age case study of a specialist science school.
2019
[12] The Relationship Between High-Technology Exports, Patent and Economic Growth in Turkey (1990-2015)
2019
[13] ?NOVASYON VE EKONOM?K BüYüME ?L??K?S?: G7 üLKELER? üZER?NE PANEL VER? ANAL?Z? / The Relationship Between Innovation And Economic Growth: Panel Data Analysis On G7 Countries
Uluslararas? Ekonomi ??letme ve Politika Dergisi, 2019
[14] Savunma Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin Performanslarının Entropive Aras Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2019
[15] MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI, NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG Ở VIỆT NAM
2018
[16] Scientific Research Capacity Strengthening In Kenya: Trends, Challenges and Opportunities
2018
[17] Determinates of innovation and its relationship with Economic growth in Saudi Arabia
The Business and Management Review, 2018
[18] Banka Kredisi, İnovasyon, Ekonomik Büyüme İlişkilerinin Analizi: G-20 Örneği
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2017
[19] Türkiye'de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi
2017
[20] 云南省科研资本与经济增长质量之间协调性的分析
科技和产业, 2017
[21] Analysis of Bank Loan, Innovation, Economic Growth Relations: Evidence from G-20
2017
[22] Estudio económico de la industria farmacéutica y su proceso de patentamiento: Efecto en el nivel de producción (2007-2013).
2017
[23] Impact on Economic Growth of Technological Progress in the Turkey Economy: Empirical Analysis on Political and Financial Stability Channel
International Business Research, 2017
[24] COMPARISON OF TRADITIONAL PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES AND CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM PROJECTS
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERGİSİ, 2016
[25] Strengthening capacity building in data analysis in West African Universities and research institutions: A three-year experience of the Master programme in …
2016
[26] SUSTAINABILITY OF HIGH TECHNOLOGY EXPORT: EVIDENCE FROM EUROPEAN COUNTRIES
Y?netim Bili?im Sistemleri Dergisi, 2016
[27] Türkiye'de AR-GE, inovasyon, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Asimetrik nedensellik analizi
Süleyman Demirel üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
[28] Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma
2016
[29] TÜRKİYE'DE AR-GE, İNOVASYON, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ.
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 2016
[30] TÜRKİYE'DE AR-GE, İNOVASYON, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
2016
[31] Adding Entrepreneurship to India's Science, Technology & Innovation Policy
2016
[32] Strengthening capacity building in data analysis in West African Universities and research institutions: A three-year experience of the Master Programme in …
2016
[33] An Empirical Analysis about Technological Development and Innovation Indicators
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015
[34] İhracat-büyüme ilişkisi: Yapısal kırılmalı bir analiz
2014
[35] Telecomunicaciones y el nuevo mundo digital en España: la aportación de Standard: La aportación de Standard Eléctrica.
2014
[36] Technological Change and Innovation in Latin American Emerging Economies: The Pork Industry of Antioquia, Colombia
2014
[37] Telecomunicaciones y el nuevo mundo digital en España: la aportación de Standard Eléctrica
2014
[38] Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
2013
[39] Effects of R&D Expenditures on High Technology Exports, Balance of Foreign Trade and Economic Growth
Maliye Dergisi, 2013
[40] SUSTAINABILITY OF NIGERIAN ECONOMY THROUGH INNOVATIVE IT, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top