"Prospective Clinical Application of Thioredoxin Reductase as a Novel Diagnostic Tumor Marker"
written by Suofu Ye, Nong Yang, Weiwei Ma, Yanran Fu, Lin Wu, Yueqin Li, Lihui Liu, Yi Hui, Yu Qiu, Siqing Mei, Yan Li, Huihui Zeng,
published by Journal of Biosciences and Medicines, Vol.2 No.4, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef