"Geological and Geoengineering Properties of the 1997 Yangjia Shan Landslide, Enshi, China"
written by M. A. M. Ez Eldin, Huiming Tang, Yixian Xu, Changdong Li, Chengren Xiong, Liangqing Wang,
published by International Journal of Geosciences, Vol.4 No.4, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef