"The Influence of Ceramic Coating on Fatigue Crack Growth Behaviour of X17CrNi15-2 Stainless Steel"
written by Ran Li, Wenshu Wei, Shoubin Li, Rui Zhao, Hao Liu, Jiankai Zhang, Jian Ye, Huigang Wu, Yao Xu, Fei Xiao, Mengyu Wu, Dalong Wang, Jingbin Chen, Wei Wang, Na Gao, Rongming Chen,
published by Engineering, Vol.12 No.2, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.