"Screening and Application of Phthalic Acid Degrading Bacteria"
written by Wenhao Li, Xiaoqiong Yang, Gaodong Li, Cheng Li, Yuhan Xu, Jingguo Sun, Changjun Wang, Shunyi Li, Xin Ma, Qin Wang, Shouwen Chen, Jun Yu, Yong Yang,
published by Open Journal of Applied Sciences, Vol.8 No.12, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.