"Comparison of Chondrogenic Ability between Mesenchymal Stem Cells and Buffy Coat in Vitro"
written by Longhao Jin, Zhongye Zhang, Yanqun Liu, Kumar Gurung, Yongjun Jin, Yuanming He, Yu Jin, Zhehu Jin,
published by Journal of Biosciences and Medicines, Vol.6 No.3, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.