"The Description of Pancreatic Cancer Death in Inner Mongolia 2008-2014"
written by Xiaoyan Zhang, Ying Shi, Changqing Sun, Lei Guo, Hairong Zhang, Zhiyun Zhou, Dan Wang, Jing Yan, Linlin Dong, Qingxia Wang, Yueling Hu, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.7 No.2, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.