"Synthetic Resveratrol Derivatives and Their Biological Activities: A Review"
written by Ya Liu, Yi Liu, Hongfei Chen, Xu Yao, Yan Xiao, Xianliang Zeng, Qutong Zheng, Yun Wei, Chen Song, Yinxiang Zhang, Peng Zhu, Juan Wang, Xing Zheng,
published by Open Journal of Medicinal Chemistry, Vol.5 No.4, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef