"Escin may exert a synergistic anti-inflammatory effect with glucocorticoids"
written by Lei-Ming Zhang, Tian Wang, Hua-Ying Fan, Xin Yu, Bing Han, Mei Zhu, Feng-Hua Fu,
published by Health, Vol.2 No.2, 2010
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef