"Brief Study on Microelement Contents in Topsoils of Farmlands in Xuancheng, South Anhui"
written by Anqi Wang, Ka Lin, Chengxin Ma, Qin Gao, Qifa Zhu, Xuejun Ji, Guo Zhang, Lin Xue, Chaolong Zu, Chaoqiang Jiang, Jia Shen, Decheng Li,
published by Agricultural Sciences, Vol.9 No.6, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.