"Contents and Changes of Potassium in Plough Layers of Xuancheng, South Anhui Province"
written by Ka Lin, Decheng Li, Xiaodong Song, Chaolong Zu, Chaoqiang Jiang, Jia Shen, Chengxin Ma, Qin Gao, Qifa Zhu, Xuejun Ji, Guo Zhang, Lin Xue,
published by Agricultural Sciences, Vol.8 No.5, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.