"Outcome of In-Hospital Cardiac Arrest in Adult General Wards"
written by Chia-Te Kung, Hsien-Hung Cheng, Shin-Chiang Hung, Chao-Jui Li, Chu-Feng Liu, Fu-Cheng Chen, Chih-Min Su, Jien-Wei Liu, Hung-Yi Chuang,
published by International Journal of Clinical Medicine, Vol.5 No.19, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef